Tjenester og tilbud for barn, unge og familier

Helsesykepleier

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten til barn og unge 

Levanger vil helsesykepleier at alle barn og unge skal ha det trygt og godt. Alle skolene har sin egen helsesykepleier, og du kan stikke innom for en prat når du selv måtte ønske det.  

Helsesykepleier er vant til å snakke med barn og unge, og kan svare på spørsmål om kropp og helse, pubertet, sex- og samliv, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker og følelser, bekymringer og annet. 

Helsesykepleier har taushetsplikt, men avgjør sammen med deg om det er andre som bør vite det du forteller slik at du kan få god hjelp.  

Her finner du kontaktinformasjon til helsesykepleier på din skole

 

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Her møter du helsesykepleier og lege 

Du kan ta opp tema som opptar deg, som f.eks. seksuell helse/prevensjon, psykiske vansker, relasjoner til familie og venner og andre tanker og følelser du har. Det er også rom for å snakke om fysiske utfordringer og medisinske spørsmål.  

Tilbudet er gratis uten timebestilling hver mandag og onsdag 14.30-16.30 på rådhuset. 

Barnevernstjenesten

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Barnevernet kan hjelpe barn, ungdommer og deres familier som har det vanskelig.

Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg.

Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller krangler hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal.

Opplever du noe av dette, kan du:

  • Kontakte barnevernet på telefonnummer: 96940364
  • Skrive melding til barneverntjenesten på epost eller ta kontakt gjennom Levanger kommune sin hjemmeside.
  • Be en voksen hjelpe deg. Det kan for eksempel være læreren eller treneren din, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på.

Ungdomskontakt

Vi ungdomskontakter er voksne som jobber for å hjelpe/støtte/være sammen med, og høre på DEG. Vi jobber både på dagtid og kveldstid, så det er bare å ringe når som helst. Vi kan avtale å møtes hvor som helst som passer for deg, for å prate om det som opptar deg.

Vi har taushetsplikt.

Vi kan hjelpe til dersom du har spørsmål rundt det meste du lurer på.

Mari:                   47693510          mariva@levanger.kommune.no

Håvard:              98453661           hama@levanger.kommune.no

Roar:                   97108462           rrla@levanger.kommune.no

Khalil:                 98903797           khob@levanger.kommune.no 

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal være tilgjengelig for barn og unge som opplever ulike utfordringer i skolehverdagen Vi hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff eller å huske det du har lært tidligere. Slike utfordringer kan være vansker i matematikk, lesing, skriving og språk. I Pedagogisk psykologisk tjeneste kan vi også hjelpe deg som har utfordringer med konsentrasjon eller utfordringer med andre barn/ungdommer, venner og søsken. Er du over 15 år kan du kontakte pedagogisk psykologisk tjeneste uten samtykke/tillatelse fra foreldre eller foresatte.

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte pedagogisk psykologisk tjeneste. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Levanger har kontaktpersoner på alle skoler og vi har faste kontordager ute på skolene. Dine foreldre / foresatte kan også ta direkte kontakt med oss.

Fastlege

Legesenter i Levanger

Du kan finne ut hvem fastlegen din er ved å gå inn på helsenorge  og finner hvem som er fastlegen din på samme sted der som du bytter fastlege. Du må ha bank id for å logge deg inn. Når du har logget inn kan du se at øverst på siden står det hvem som er din fastlege nå. Hvis du ikke tenker at du skal bytte fastlege kan du bare logge ut igjen.

Du kan også spørre helsesykepleier om hjelp til å finne ut hvem som er fastlegen din.

Du kan bestille time hos fastlegen din selv, eller foreldre/foresatte eller helsesøster kan bestille time for deg. Fastlegen din har taushetsplikt, men også opplysningsplikt –opplysningsplikt vil si at om helsepersonell mener noe er svært alvorlig, og at andre instanser må varsles, så er de pålagt ved lov å gjøre dette, ellers har de taushetsplikt og kan ikke si noe til noen med mindre du selv ønske det. Ungdom over 12 år kan gå til legen uten at foreldrene trenger å vite om det, men om fastlegen din mener at foreldre/foresatte trenger å vite noe for at du skal ha det best mulig, vil han/hun avtale med deg hvordan de skal få vite det. Fastlegen din hjelper deg med det meste av fysiske og psykiske plager.

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen.

Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling

Mobbeombudet

Vi vet at det er  mange barn som gruer seg til å gå på skolen fordi de blir plaget av andre. Det kan være noen som slår eller er slemme, men også sier stygge ting til eller om deg. Noen føler at de blir utestengt og ikke har noen venner. Har du selv opplevd dette eller kjenner du noen som du tror har det vanskelig? Da er det viktig å få snakke med noen. Det kan være foreldrene dine, lærer på skolen eller helsesykepleier.  I Trøndelag har vi også et eget mobbeombud som du kan ta kontakt med. Du finner mer informasjon på sidene til Mobbeombudet